Skip to main content

Online prodavnice – Woocommerce i podešavanje poreza

Od 11/30/2020октобар 15th, 2021Online prodavnice

Jedan od osnovnih koraka prilikom podešavanja internet prodavnice je kreiranje poreskih taksi. Kako je prikaz obračuna poreza u skladu sa zakonskim obavezama, nije na odmet proveriti stvari sa knjigovodjom.

WooCommerce je kreiran da omogući što jednostavnija podešavanja kako bi se olakšao proces.

Omogućavanje poreza

Da biste pristupili prikazima za podešavanje poreza, prvo ih treba omogućiti.

Idite na: WooCommerce> Podešavanja> Opšte.
Označite polje za potvrdu: Uključi poreske stope i obračun
Sačuvajte promene.

woocommerce omogucavanje obracuna poreza

woocommerce omogucavanje obracuna poreza

Na ovaj način će se kreirati zaseban tab za Poreze u WooCommerce podešavanjima.

Opcije podešavanja poreza u WooComercu

Da biste podesili poreze, idite na: WooCommerce> Podešavanja> Porez.
Kartica Poreza prikazuje više opcija koje možete podesiti tako da odgovaraju vašim potrebama.

woocommerce tab porezi

woocommerce kartica sa podešavanjima poreza

Unos cene sa / bez poreza

Ova opcija je možda najvažnija prilikom upravljanja porezima u vašoj online prodavnici, jer određuje kako ćete kasnije unositi cene proizvoda.

„Da, uneću cene sa uračunatim porezom“ znači da se sve kataloške cene unose koristeći osnovnu stopu poreza u vašoj online prodavnici koja je uračunata u cenu.

Na primer, u Srbiji biste uneli cene koje uključuju poreznu stopu od 20%. Unesete cenu proizvoda od 3000 RSD koja uključuje porez od 500 RSD. Kupac bi platio 3000 RSD kako je definisano.

„Ne, uneću cene bez uračunatog poreza“ značilo bi da cene u katalogu unete bez poreza.

Koristeći gornji primer, u prodavnicu bi uneli 2500 cenu proizvoda. Porez od 20% primenio bi se preko toga za vreme plaćanja, čineći iznos 3000 RSD.

Kako WooCommerce izračunava poreze

Obračun poreza za cene sa uključenim porezom (opcija 1):

iznos poreza = cena – (cena / ((stopa poreza % / 100) + 1))
tax_amount = price – ( price / ( ( tax_rate_% / 100 ) + 1 ) )

Obračun poreza za cene bez uračunatog poreza (opcija 2):

iznos poreza = cena * (stopa poreza % / 100)
tax_amount = price * ( tax_rate_% / 100 )

Obratite pažnju da se ovo odnosi na cenu koju unosite prilikom unosa/editovanja proizvoda u admin panelu WordPress-a, a da prikaz za korisnike može da se razlikuje zavisno od izabranih opcija.

woocommerce i porez - unos cene

Takođe imajte na umu da ako kasnije promenite ovu opciju unosa proizvoda sa ili bez uračunatog poreza, ona se neće primenjivati na predhodno unete proizvode, znači moraćete da izmenite cene postojećih.

Proračun poreza
po osnovu Adrese

Ova postavka određuje koja se adresa koristi za obračun poreza. Ovo ima smisla u državama koje imaju različite stope poreza po regionima ili gradovima (što u Srbiji nije slučaj).

Ovde imate tri opcije

  • Adresa naplate (eng. Customer shipping address)
  • Adresa isporuke (eng. Customer billing address)
  • Adresa prodavnice (Store base address)

U slučaju da (gotovo sigurno) koristite opciju adresa prodavnice, porez će se, logično, računati na osnovu adrese vaše prodavnice, a ne od vašeg kupca.

Ovaj termin se odnosi na iznos poreza koji se zaračunava na uslugu dostave, ukoliko ste istu definisali kao oporezivu prilikom podešavanja opcija dostave. Ovo ima smisla ukoliko resursima svoje firme vršite prevoz proizvoda do kupca.

Ovde se standardno primenjuje poreska klasa na osnovu proizvoda u korpi. O ovom slučaju, ako su naručeni proizvodi sa različitim poreskim stopama, na pošiljku će se primeniti najviša stopa.

Ako omogućite zaokruživanje poreza na kraju, umesto po redu odn. po proizvodu, zaokruživanje se vrši na nivou ukupnog zbira korpe.

Dodatne poreske stope

Pored standardne, smanjene i nulte, WooCommerce vam omogućava da kreirate dodatne poreske stope. One se mogu dalje konfigurisati na osnovu vašh potreba.

Poreske Stope i Klase

Tehnički gledano, ovo nisu stope već poreske klase jer u okviru jedne klase možete da definšete više poreskih stopa koje će se primenjivati prema geografskoj odrednici.

Tako, ne primer, ukoliko prodajete robu u Srbiji, Hrvatskoj, i Crnoj Gori, na tabu standardne stope ubacićete 3 reda i u svakom označiti kod države RS, HR CG, i ubaciti stope poreza 20% za Srbiju, 25% za Hrvatsku i 18% za Crnu Goru.

Da se, recimo, u Novom Sadu primenjuje izmenjena stopa poreza u odnosu na ostatak države, ubacili bi novi red pri čemu bi ostavili prazno polje kod koda zamlje, i popunili polje grad i/ili poštanski broj

primer razlicitih poreskih stopa u okviru standardne klase

Vodite računa da kolona prioritet ima iste vrednosti, u suprotnom će porezi biti kumulativni, u tom slučaju nesretni novosađani bi platili 20% + 10% poreza na vaš cenjeni proizvod…

Prilikom omogućavanja obračuna poeza, standardna poreska klasa je dodeljena svim proizvodima. Ukoliko prodajete robe/usluge na koje se primenjuje drugačija poreska stopa, možete je promeniti prilikom editovanja proizvoda.

woocommerce - izmena poreske stope proizvoda

woocommerce – izmena poreske stope proizvoda

Na žalost u vašoj online prodavnici ne možete direktno dodeliti različite stope poreza za kategorije proizvoda – za ovo će vam trebati ili plugin ili direktna intervencija u kodu,  snajpet.

Svaka klasa se nalazi na vrhu stranice sa podešavanjima poreza – kliknite na klasu da biste videli poreske stope koje su joj dodeljene.

Prikaz cene u prodavnici

Ova opcija vam omogućava da izmenite način na koji će se porezi prikazivati na webshopu kupcima. Ovde imate dve opcije – Sa porezom i Bez poreza.

U sledećem primeru porezi su podešeni tako da se unose cene bez uračunatog poreza u admin panelu sajta, a prikaz cene je sa porezom (prevucite klizač levo-desno).

prikaz cene sa porezom u online prodavnici admin 16-9 prikaz cene sa porezom u online prodavnici 16-9

Prikaz cene u korpi i tokom plaćanja

Ova opcija, slično pređašnjoj, određuje kako će se cene prikazivati u vašoj korpi i na stranici za plaćanje – funkcioniše nezavisno od cena u katalogu. Izaberite prikaz sa uključenim / isključivim porezom.

online prodavnice prikaz cene sa porezom u korpi

online prodavnice prikaz cene sa porezom u korpi

Prikaz sufikasa cene

Ova opcija omogućava prikaz teksta nakon cene vaših proizvoda. To može biti nešto poput sa PDV-om. Ova dva placeholdera možete koristiti ako želite da imate tekst pre i posle cene:

{price_including_tax}
{price_excluding_tax}

Na primer: {price_excluding_tax} bez PDV-a prikazaće se kao: 3,000 RSD bez PDV-a (ako je to cena, naravno). Dakle, ukoliko ste postavili da se cena prikazuje sa porezom, sitnijim slovima će se dodati red sa iznosom bez poreza, kao na slici

woocommerce -prikaz sufiksa cene

woocommerce i porezi -prikaz sufiksa cene

Prikaz ukupnog poreza

Na kraju, možete da podesite kako da se prikazuju ukupni porezi tokom plaćanja – da li da se više poreza za proizvode prikazuje kao jedan ukupan iznos ili svaki naveden kao posebna stavka. U padajućem meniju možete da izaberete opcije Svega ili Detaljan.

Podešavanje poreskih stopa
u online prodavnici – zaključak

To je to, pokrili smo osnovne poreske postavke u WooCommerce-u. Vaši obračuni poreza zavise od zakonskih obaveza vaše online prodavnice kao i da li prodajete lokalno u zemlji ili regionu i šire. Nadamo se da će vam ovaj tekst u tome pomoći.

Možete nas kontaktirati ukoliko imate bilo kakve nedoumice u vezi podešavanja poreza.

Pogledajte ponudu vezanu za online prodavnice.

© 2018 Thewebline
Izrada sajtova | Web dizajn | Oglašavanje